Tag Archives: hại

Khí độc hại Radon? – NEVO Việt Nam

Khí độc hại Radon? - NEVO Việt Nam

Nồng độ khí độc hại Radon trong nhà ở là một trong những tiêu chuẩn sống văn minh ngày càng được nhiều nước quan tâm. Hà Nội bắt đầu chú ý tiêu chuẩn này. Con người càng văn minh, nhu cầu về chất lượng cuộc sống càng lớn, càng đa dạng. Xã hội càng phát […]